BlogEngine.NET-博易

博易,简易而不简单。致力于打造专业博客!

TitaniumX(钛金属) 主题模板 For BlogYi v2.0

By

下载之后解压到Themes文件夹下,系统将自动识别。启用该模板在控制面板中高级设置里选择并启用即可。

预览如图

演示:http://wangxianyuan.com/?theme=TitaniumX

下载:TitaniumX.zip (49.24 kb)

Leave a Reply